Finland & Åland Islands

Nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan vain tarkastajille tiedoksi tulevia ohjeistuksia. Sen vuoksi ohjesäännöissä on kohta, jossa sanotaan, ettei kaikkia mahdollisia asioita ole kirjattu ohjesääntöihin ja tarkastaja voi tuoda tällaisia asioita / huolenaiheita esiin tarkastuksen yhteydessä. Tämä kannattaakin aina ottaa huomioon, kun tekee jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Parasta on varmistaa kätkö- tai tapahtumaidea tarkastajilta etukäteen.

Jokaisenoikeudet ja geokätköily

Ympäristöministeriön Jokaisenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -julkaisussa (ISBN: 978-952-11-4064-8) jokaisenoikeuksia on tulkittu geokätköilyn osalta seuraavasti:

Geokätköjä voi piilottaa ja etsiä siellä, missä jokaisenoikeudella liikkuminen on muutoinkin sallittua.

SY30/2012 Jokaisenoikeudet ja toimiminen toisen alueella (sivu 81)

Metsähallituksen maat

Geokätköt Metsähallituksen hallinnoimilla valtion alueilla.

Metsähallitus suhtautuu myönteisesti geokätköilyyn sen hallinnoimilla alueilla. Kätköt eivät saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä luonnolle ja muille alueen käyttäjille. Mitään rakenteita, kuten esimerkiksi rakennuksia, siltoja tai opastauluja, ei saa vahingoittaa kätköä piilottaessa.

Metsähallitus ei huomioi kätköjä toiminnassaan eikä vastaa kätköille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

Jos piilotat geokätkön valtion luonnonsuojelualueelle, sinun pitää aina ilmoittaa siitä Metsähallituksen Luontopalveluille. Jos luonnonsuojelualue on esitelty http://Luontoon.fi -verkkopalvelussa, löydät kunkin kohteen etusivulta yhteystiedot. Jos kyseistä aluetta ei ole esitelty http://Luontoon.fi -verkkopalvelussa, ota yhteyttä lähimpään luontokeskukseen.

Ilmoituksessa tulee olla

 • piilottajan oikea nimi ja yhteystiedot    

 • kätkön GC-koodi    

 • kätkön sijainti riittävällä tarkkuudella.

Kätkön kuvauksessa on kerrottava, että kätkö on luonnonsuojelualueella, miten rauhoitusmääritykset mahdollisesti vaikuttavat kätkön etsintään ja lisäksi linkki alueen http://Luontoon.fi -sivustolle. Metsähallitus voi pyytää kätköilijää poistamaan kätkön, jos sen havaitaan olevan sopimattomassa paikassa, esimerkiksi kulumiselle herkässä kohteessa. Luonnonsuojelualueiden liikkumisrajoitusosiin kätköjä ei saa piilottaa.

Muille kuin Metsähallituksen hallinnoimille luonnonsuojelualueille pitää saada maanomistajan lupa. Luvasta tulee mainita myös kuvauksessa.

Kielletyt paikat

Liikennemerkit ja merenkulun turvalaitteet (merimerkit)

Väylävirasto on kieltänyt kiinnittämästä liikennemerkkeihin ja niiden kannattajiin mitään ylimääräistä (07/2013)

Väylävirasto on kieltänyt geokätköjen kiinnittämisen merenkulun turvalaitteisiin eli merimerkkeihin.

Rautatiet ja rautatiesillat

Väylävirasto on kieltänyt kätköjen piilottamisen rautatiesiltoihin, -siltojen rakenteisiin sekä rautatiesiltojen alle (03/2017)

Junan alustasta ja pyöristä voi irrota junan kulkiessa esimerkiksi lunta, jäätä ja irtonaisia osia, jotka voivat lentää suurella nopeudella liian lähellä seisovan henkilön päälle. Lisäksi junan kulkiessa syntyvä paine tai imu nostaa radalta ja sen vierestä helposti ilmaan esineitä, kiviä, soraa yms. lennättäen niitä junan ympärille. Ylimääräisten henkilöiden oleskelu rautatien läheisyydessä aiheuttaa myös turhaa stressiä junankuljettajille. Täältä löydät lisää tietoa aiheesta.

Ratalaki määrittelee suoja-alueen.

Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi.

Maanteiden tie- ja suoja-alueet

Väylävirasto on kieltänyt geokätköjen piilottamisen maanteiden tie- tai suoja-alueelle.
Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

 • seututeillä (numerot 100-999) ja yhdysteillä (1 000-9 999 ja 11 000-19 999) 20 m

 • valtateillä (1-39) ja kantateillä (40-99) 30 m

 • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

 • Kätköjä ei saa piilottaa liikenneympyröiden / kiertoliittymien keskelle.

 • Liittymäalueilla kätköjä voi piilottaa kevyen liikenteen väylien puoleisille alueille riittävät suoja-alueet huomioiden. Tien ylityksiä ei sallita liittymäalueilla.

Muita kiellettyjä (tai luvanvaraisia) paikkoja

Kätköjä ei saa piilottaa

 • mastoihin tai mastojen huoltorakennuksiin

 • muuntamorakennuksiin   

 • hengenvaara -kyltillä varustettuihin paikkoihin   

 • koulujen, päiväkotien tai leikkipuistojen alueille    

 • kiviaitoihin. Jos kätkö on kiviaidan lähellä, mainitsethan kuvauksessa, että kätkö ei sijaitse kiviaidassa.

Kätköjen piilottaminen

 • Yhteisnimimerkkien tulee kertoa julkaisun yhteydessä ryhmään kuuluvien nimimerkkien nimet.

 • Jos nimimerkin/yhteisnimimerkkien omilla kätköillä on huoltamattomia kätköjä, ei tarkastajan tarvitse julkaista uutta kätköä.

 • Kuvauksessa ei saa pyytää, että kätköllä kävijät huoltavat kätkön tai vaihtavat login. Kätköttäjän tulee itse huoltaa tekemänsä kätköt.

Kätkötyypit

Mysteerit

 • Mysteerien ratkaisutapa: kun laitat mysteerikätkön tarkastukseen, kerro aina Tarkastajaviestissä (Reviewer note) miten mysteeri ratkaistaan. Mitä yksityiskohtaisemmin selität mysteerin ratkaisutavan, sen parempi. Tarkastajaviestit poistuvat automaattisesti, kun kätkö julkaistaan.

 • Ohjesääntö, miten mysteerikätkö pitää olla ratkaistavissa: "Kätköilijöiden tulee yleensä ratkaista jokin tehtävä, josta saa lisävihjeitä seuraavalle pisteelle tai loppupurkille. Kätkösivun tulee tarjota tiedot kätkön ratkaisulle. Kaiken tarvittavan tiedon tulee olla julkisesti saatavilla."

 • Palapelikätköt: kun laitat palapelikätkön tarkastukseen, lisää tarkastajaviestiin kuva (esim. screenshot eli kuvankaappaus) valmiiksi kasaamastasi palapelistä / palapeleistä, jossa näkyy ratkaisuruutu. Näin voimme varmistaa, että mysteerikätkö on ohjeistusten mukainen ja ratkaistavissa. Tarkastajaviestit kuvineen poistuvat automaattisesti, kun kätkö julkaistaan.

 • Kirjoihin, elokuviin, kuunnelmiin tai tv-sarjoihin pohjautuva mysteeri: Kirjat pitää olla saatavilla ilmaiseksi esim. kirjastosta. Elokuva, tv-sarja tai kuunnelma pitää olla saatavilla ilmaiseksi esim. kirjastosta tai Yle Areenasta.  

 • Yhteydenotto kätkön omistajaan: Henkilökohtainen sähköposti ei ok. Sähköposti osoitteeseen, josta tulee automaattivastaus on yleensä ok. Puhelinsoitto vastaajaan on yleensä ok.

 • Bonuskätkö on aina mysteeri. Bonuskätköjä ovat esimerkiksi Adventure labin bonuskätkö tai kätkötrailin bonuskätkö. Bonuskätköjä ei saa ketjuttaa eli bonuksella ei voi olla bonusta.

 • Jos tarkastimesta (checkeristä) saa seuraavan pisteen koordinaatit (esim. sanachecker), kyseessä on mysteeri: The cache cannot be found without calculation, or research that goes beyond reading the cache page

 • Kätkö, jossa täytyy lukea QR-koodeja on mysteeri.

Multikätköt

 • Multikätkön aloituskoordinaateissa tulee käydä, ne eivät voi olla ns. bogus-koordinaatit tai parkkikoordinaatit. Aloituspisteellä voi olla laskutehtävä tai ensimmäinen purkki tms.

 • Multin pitää olla oikeasti multi. Kätköä ei julkaista multina,

  • jos koordinaateista tarvitsee ratkaista vain viimeinen numero, esim 61 23.45x, 23 45.67y

  • jos loppupiste on suoraan ratkaistavissa Street viewtä käyttämällä

 • Pitkän matkan multeissa kätkön pisteillä on pitänyt käydä edeltävän 2 kuukauden sisällä ennen kätkön jonoon laittamista ja pisteille (sekä fyysisille että virtuaalisille) tulee olla osoitettuna huoltaja. Pitkän matkan multeissa (joissa tyypillisesti “väritetään” kaukaisia maakuntia, graticuleja tms.) katsotaan erityisellä huolellisuudella sitä, etteivät ne ole Street viewlla tms. ratkaistavissa.

Wherigo-kätköt

 • Wherigo-kätkön ratkonnassa pitää käyttää Wherigo-kasettia ja kasetti pitää olla linkitettynä kuvaukseen. Kuvauksessa ei saa olla vaihtoehtoista ratkontatapaa.

Tradi vai mysteeri?

 • Pulmapurkki (paikan päällä suoritettava purkin avaus tms.) voi olla tradi, jos avaamiseksi ei tarvita mitään ennakkotietoja ja kaikki tarvittava on paikan päällä, muussa tapauksessa kyseessä mysteeri. Attribuuttisuositus: Field puzzle.

Multi vai mysteeri?

 • Täältä löydät HQ:n ohjeistusta siitä, onko kätkö multi vai mysteeri.

 • Heijastinkätkö voi olla multi tai mysteeri, riippuen kätkön luonteesta. Ensimmäinen heijastin merkitään fyysiseksi pisteeksi, muita heijastimia ei tarvitse merkitä. GPS:n käyttö tulee toteutua tässäkin kätkötyypissä.

Kätkötrailit

Kuten muutenkin, kahden kätkön välimatkan tulee olla vähintään 161 metriä. Suosittelemme kuitenkin, että traileissa etäisyys olisi hieman enemmän - esimerkiksi 180 m. Jos joudut siirtämään jotain kätköä ja edellinen sekä seuraava kätkö ovat tarkasti 161 metrin päässä, joudut siirtämään kätkön sivuun reitiltä.

Trailin kätköille kannattaa hankkia maanomistajien luvat sekä mahdollisesti myös tienhoitokunnan lupa, sillä liikenne alueella tulee lisääntymään. Kätkön tekijänä tehtäväsi on varmistaa, että ohikulkevaa liikennettä ja maatalousajoneuvojen kulkua ei häiritä ollenkaan. Tästä syystä teiden varsille laitettujen kätköjen yhteyteen olisi hyvä merkitä parkkipaikat. Jos tarkastajilla on huoli siitä, että traili saattaa aiheuttaa häiriötä, saavat tarkastajat pyytää trailin piilottajaa hankkimaan luvan piilotuksille.

Haastekätköt

Katso täältä geocaching.comin ohjeistusta haasteista.

 • Haasteen nimessä tulee olla sana ”Challenge”.

 • Haasteessa tulee olla Challenge-attribuutti.

 • Haastekätkön sivulla pitää olla tarkistin (checker), jolla kätköilijä voi tarkistaa ehtojen täyttymisen. Tällä hetkellä vain Project-GCn tarkistin hyväksytään.

 • Haasteen tekijän pitää olla suorittanut haasteen vaatimukset.

 • Haasteen on suorittanut tekijän lisäksi vähintään 20 paikallista (Suomi, Ahvenanmaa) kätköilijää: listaa suorittaneiden nimimerkit tarkastajaviestillä, kun lähetät haasteen tarkistukseen.

 • Samanlaisia haasteita saa olla korkeintaan kolme eri porrastusta: esim. pronssi, hopea, kulta.

  • Seuraava porras vähintään tuplaten: esim. 25 - 50 - 100. 

 • Määrähaasteissa (esim. tietyssä kunnassa) suurin porras saa olla korkeintaan 75% tarvittavista julkaisuhetkellä aktiivisista kätköistä (tapahtumakätköt poislukien, sekä luonnollisesti lab-kätköt, joilla ei ole kuntasijaintitietoa), mutta kuitenkin max. 1000 kpl / kunta.

 • Attribuuttikalenterihaasteissa, joissa kerätään attribuutteja eri löytöpäivämäärille, hyväksytään vaadittava määrä ENINTÄÄN puolikkaaseen (182 pv) kalenteriin saakka (hyväksyttävä määrä riippuu attribuutin yleisyydestä) ja vain yksi attribuutti ilman lisämääritteitä (esim. T-arvo) per haaste. Näissä haasteissa hyväksymme vain yhden "tason" (ei esim. pronssi, hopea, kulta). 

 • HQ:n ohjeistus: haasteessa D-arvo eli vaikeusarvo tulisi kuvata haasteen vaikeutta, T-arvo eli maastoarvo kätkön sijainnin maastoarvoa.

 • HQ:n ohjeistus "vapaaehtoisista haasteista" löytyy täältä. Kyseessä siis haasteet, joiden suorittaminen on täysin vapaaehtoista.

Saturaatiotarkastus

Voit varata paikan suunnitteilla olevalle kätköllesi, tekemällä kätkökuvauksella saturaatiotarkastuksen. Suunniteltuasi kätkösi paikan, mittaa sille koordinaatit. Syötä koordinaatit kätkökuvauksen koordinaateiksi ja nimeä kätkösi “SATURAATIOTARKISTUS”. Lähetä tämän jälkeen kätkö tarkastettavaksi. Kätköä ei muilta osin tarkasteta, ainoastaan onko suunniteltu paikka vapaana. Saturaatiotarkastus varaa paikkaa kolme kuukautta sillä koodilla, jolla kätkö on tarkastukseen lähetetty. Jollei kätköä ole tuona aikana tehty valmiiksi, paikka vapautuu muille. Erityisen hyvästä syystä kätkölle voi pyytää lisäaikaa yhden kuukauden verran.

Samaan paikkaan suunnitellut kätköt

Geocaching.comin HQ:n ohjeistus tilanteesta, jossa kaksi kätköilijää on piilottanut uuden kätkönsä alle 161 metrin päässä toisistaan: Help Centerissä mainitaan, että kätkö tulisi saada kuntoon kolmen kuukauden päästä kätkökuvauksen luonnista ja ohjeistus perustuu kyseiseen aikaan.

Päällekkäisessä tilanteessa katsotaan GC-koodia eli mitä pienempi koodi, sitä vanhempi kuvaus. Vanhemman koodin kätköllä on "etukätkötysoikeus" seuraavin aikamäärein:

 • Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu 0-3 kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on kolme kuukautta aikaa kätkökuvauksen luonnista saada kätkö julkaisukuntoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa.

 • Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu yli kolme kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on 30 päivää aikaa saada kätkö julkaisukuntoon ja julkaisujonoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa. Huomioi kuitenkin seuraava: Jos vanhaa kätkökuvausta ei ole päivitetty viimeiseen kolmeen kuukauteen, julkaistaan uusi kätkö heti.

Julkaisuaikatoive

Julkaisuaikatoiveita voi esittää. Jos haluat kätkösi julkaistavan tiettynä päivänä, laita kätkö kuntoon hyvissä ajoin ennen toivottavaa julkaisupäivää. Lähetä kätkö jonoon vähintään pari viikkoa ennen julkaisutoivetta. Julkaisutoiveet eivät sido tarkastajia julkaisemaan kätköä tuona aikana, joten liian lyhyellä varoitusajalla tullutta toivetta ei välttämättä yksinkertaisesti ehditä toteuttaa.

Tapahtumien yhteyteen toivotut julkaisut:
Tapahtuman järjestäjä voi toivoa kätkön julkaistavan joko reilusti ennen miittiä (vähintään tunti ennen), tapahtuman päättymishetkellä tai sen jälkeen.

Kätkökuvauksen sisältö

Pakolliset attribuutit

Pakolliset attribuutit eli määritteet:

 • Pyörätuoli-attribuutti pitää olla valittuna, kun maasto = 1. Voidaan käyttää myös korkeammissa maastoarvoissa (esimerkiksi maastossa, joka on tasaista, mutta vaatii pidemmän matkan kätkölle pääsyyn)

 • Haastekätkö-attribuutti pitää olla valittuna haastekätköissä.

 • Wireless beacon -attribuutti pitää olla valittuna Garmin Chirp, NFC, Bluetooth, WiFi-kätköissä ja kätköissä, jotka käyttävät radiolähetintä.

 • UV-attribuutti pitää olla valittuna, jos kätköllä tarvitaan UV-valaisinta.

Kaikkien attribuuttien tulisi olla totuudenmukaisia.

Kaupallisuus

Kaupallisuuden ohjesäännöt

Lisää tietoa kaupallisuudesta Tukikeskuksessa (Help Center)

 • Kätkön nimessä tai kuvauksessa ei saa mainita olemassa olevien yritysten tai kaupallisten tuotteiden nimiä.

 • Kätkön nimessä ei saa mainita yhdistyksiä tai järjestöjä.

 • Urheiluseurojen logot ovat sallittuja, muut logot kiellettyjä. Olympiarenkaiden käyttö kuvauksessa on kielletty.

 • Kuvauksien linkit: Ei linkkejä selkeästi kaupallisille sivuille (esim. yksittäisten yritysten/palveluntarjoajien sivut, sekä mainoksia/bannereita/lahjoituspyyntöjä sisältävät sivustot).

 • Kuvauksessa ei saa olla linkkejä paikallisliikenteen sivuille (esim. HSL, Föli, TKL), mutta bussin numeron, jolla kätköpaikalle pääsee helposti, saa mainita.

 • YouTube-linkit kätkökuvauksissa? HQ ohjeistaa tarkastajia näin: “YouTube-linkit ovat ok, jos sitä/niitä tarvitaan mysteerin ratkaisuun, kätkön löytämiseen tai jos ne liittyvät jollakin tavalla kätköön.”

 • Toisinaan geokätkökuvaukseen halutaan lisätä viite lähteeseen, jota kuvauksen tekstissä on käytetty. Suoria linkkejä kaupallisiin yrityksiin / palveluihin ei saa näissäkään tapauksissa laittaa. Esimerkki hyväksyttävästä lähdeviitteestä: Porvoon kotiseutulehti 2/2022 tai Helsingin Sanomien www-sivut (ei siis näin http://www.hs.fi )

Agendat

Agendoihin liittyvät ohjesäännöt

Lisää tietoa agendoista Tukikeskuksessa (Help Center)

 • Kaikenlainen agenda on kiellettyä; agendaa on esimerkiksi se, jos kätkökuvaus pyytää sinua ajattelemaan tai tekemään jotakin (“älä unohda Ukrainan uhreja, älä ota kesäkissaa”). Kätkökuvauksessa ei myöskään saa lisätä tietoisuutta esimerkiksi jostain sairaudesta tai yhteisöllisestä asiasta

 • Earth Hour ja muiden. ns. aatteellisten päivien maininta on kielletty.

 • Kätkön nimessä ei saa mainita yhdistyksiä tai järjestöjä.

Kätkön maavalinta

Kätkön maan (region) määräytymisen HQ on linjannut näin: Kätkön maa määräytyy aina sen mukaan mihin maahan kätköpurkki on piilotettu. Esimerkiksi multi, joka alkaa Ruotsista ja jonka kätköpurkki on Suomessa → kätkön maa on Suomi tai jos mysteerikätkön bogus-koordinaatit ovat Venäjällä, mutta kätkö on piilotettu Suomeen → kätkön maa on Suomi.

Tapahtumaohjeistus

Lue tästä tapahtumien ohjesäännöt ja ohjeistusta tapahtumien järjestämiseen.

Tapahtuman kuvauksen sisältö

 • Tapahtuman kuvauksessa pitää kertoa mitä tapahtumassa tehdään.

 • Otsikossa ei saa mainita kaupallisen paikan, yhdistyksen tai organisaation nimeä. Otsikossa ei myöskään saa mainita sanaa “Mega” tai “Giga”.

 • Kuvauksessa saa mainita kaupallisen paikan (kahvila/ravintola tms., jossa tapahtuma järjestetään) nimen ja osoitteen.

 • Kuvauksessa ei saa mainita kaupallisen paikan aukioloaikoja.

 • Kuvauksessa ei saa olla kaupallisia linkkejä.

 • Kuvauksessa ei saa olla linkkejä paikallisliikenteen sivuille (esim. HSL, Föli, TKL), mutta bussin numeron, jolla tapahtumaan pääsee helposti, saa mainita.

 • Kuvauksessa ei saa mainita mitään ei-kätkötapahtumia (esim. urheilutapahtumia, konsertteja, teattereita, messuja jne. olivat ne ilmaisia tai ei) eikä tapahtumaa saa järjestää näiden yhteyteen.

 • Kuvauksen lopussa saa mainita lyhyesti jo-julkaistun kätköilytapahtuman, mutta se ei saa olla kuvauksen pääosassa. Tapahtumakuvauksessa tulee aina keskittyä nyt julkaistavaan tapahtumaan ja siihen, mitä siellä tehdään - kuvaus ei saa keskittyä promoamaan muita tapahtumia.

Tapahtumien ketjutus

Geocaching.comin ohjesääntö on, että tapahtumien ketjutus (event stacking) ei ole sallittua. Olemme määritelleet etäisyys- ja aikarajat, jotta tulkinta olisi joka tilanteessa sama. Suomessa ja Ahvenanmaalla noudatetaan alla olevaa ohjeistusta.

 • Kahden tapahtuman välisen etäisyyden tulee olla vähintään 30 km tai 5 h (edellisen tapahtuman päättymisestä seuraavan tapahtuman alkuun). Tässä huomioidaan kaikki tapahtumatyypit.

 • CITO + tapahtuma (tai tapahtuma + CITO) voivat olla ajallisesti peräkkäin, kunhan CITO on päätapahtuma. CITOa ei kuitenkaan saa järjestää siivoamaan kätköilytapahtuman jälkiä.

Muistinvirkistyksenä geocaching.comin ohjesäännöt tapahtumien ketjuttamisesta:

"Tee vain yksi tapahtumakätkö, jos tapahtumassasi on yksi seuraavista

 • Useampia osioita   

 • Perättäisiä tapahtumia

 • Tapahtumia, jotka ovat samaan aikaan tai samalla alueella

 • Tarkoitettu samalle kohderyhmälle"

Katso Geocaching.comin tarkempi ohjeistus ns. lomatapahtumista ja matkakeskusten läheisyyteen suunnitelluista tapahtumista.

Huom! Tapahtumia ei saa järjestää lentokentillä, rautatieasemilla tai matkustajasatamissa eikä niiden välittömässä läheisyydessä. Lautta- ja lossirantojen ajoneuvojonot ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat alueet eivät myöskään ole soveliaita paikkoja pitää tapahtuma.

Mega-tapahtumat & oheistapahtumat

Mega-tapahtuman järjestäjillä on oikeus oheistapahtumien järjestämiseen Mega-alueella Megaa edeltävänä päivänä, Mega-päivänä ja Megan jälkeisenä päivänä alla olevien ohjeiden mukaisesti:

 • Megan järjestäjät saavat järjestää yhden oheistapahtuman Mega-alueella Mega-päivänä. CITOa ei kuitenkaan saa järjestää samana päivänä Megan kanssa Mega-alueella.

 • Megaa edeltävänä ja Megan jälkeisenä päivänä Megan järjestäjät saavat järjestää Mega-alueella kaksi tapahtumaa tai tapahtuman + CITOn päivää kohden.

 • Megaa edeltävän päivän, Mega-päivän ja Megan jälkeisen päivän tapahtumat muille kuin järjestäjille: etäisyyttä Megasta pitää olla 50 km koko päivän ajan (kello: 00:00-24:00)

CITOt

Cache In Trash Out® (CITO) ovat tapahtumia, joissa kätköilijät kunnostavat / siivoavat puistoja ja muita kätköystävällisiä paikkoja. Tapahtuman tulee kestää vähintään tunnin.

Selvitettyään alueen siivoustarpeen järjestäjän tulee olla yhteydessä maanomistajaan, paikalliseen yhdistykseen, ympäristökeskukseen, kuntaan tms. sopiakseen tarvittavat järjestelyt.

CITOon sopivia aktiviteetteja on mm.

 • Roskien poiminta

 • Puiden istutus

 • Polkujen rakentaminen ja kunnostaminen

 • Vieraslajien kitkeminen

 • Graffitien poisto

Kunnostettava alue ei saa olla kaupallinen tai kaupallisen toimijan toimipiiriin kuuluva (kuten kaupan parkkipaikka).

Kuvauksessa tulee mainita:

 • Kuka tuo paikalle roskapussit, hanskat, roskapihdit yms.?

 • Minne täydet roskapussit viedään? Lajitellaanko ne jotenkin?

 • Kuka toimittaa roskat tapahtuman jälkeen pois alueelta?

Mainitse lisäksi erikseen mikäli alueella on jotain erityispiirteitä: kallionjyrkänteitä, luolia, runsaasti liikennettä lähellä, paljon huumeruiskuja tms.

Talvella järjestettävä CITO pitää järjestää paikassa, jossa mahdollisesta lumesta ei ole haittaa eli roskat eivät saa jää lumen alle. Talvisin on hyväksytty uuden vuoden jälkeisten rakettien ampumisesta syntyvien roskien siivoukset uudenvuodenpäivänä.

Koska lumentuloaikaa ei voi ennustaa, tarkastajat voivat julkaista loppusyksyllä / loppukeväällä CITOn ehdollisena: mikäli alueella on lunta tai alueelle on ennustettu lunta, järjestäjä sitoutuu arkistoimaan lähellä lumentuloa julkaistun tapahtuman viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä. Tapahtumapäivänä alueella ei tule olla lunta maassa.

Geocaching.comin CITO-ohjeistus

Geocaching.comin CITO FAQ eli Frequently asked questions.

CITOt maanteiden varsilla (05/2016)

Voit järjestää CITOn tienvarsien tai levähdysalueiden siivoamisen omalla vastuulla muuta liikennettä häiritsemättä ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että moottori- ja moottoriliikenneteille (jalankulku tieliikennelain mukaan kielletty) tai muille kaksiajorataisille teille meno on kielletty.

Lisätietoa asiasta.

Kätkön siirto ja arkistosta palauttaminen

Kätkön siirto – maksimietäisyys

Kätkönomistaja saa itse siirtää kätköä maksimissaan 161 metrin päähän kätkön alkuperäisestä sijainnista, mutta ei kuitenkaan liian lähelle olemassa olevaa kätköä tai fyysistä välipistettä.

Jos kätköä pitää siirtää enemmän kuin 161 metriä, ole yhteydessä tarkastajaan. Tarkastaja voi siirtää kätköä korkeintaan 500 metriä. Jos siirtotarve on suurempi, tulee kätkö arkistoida ja tehdä kokonaan uusi kätkö. 

Kätkön tai fyysisen välipisteen siirtäminen pieniä matkoja kerrallaan on vastoin ohjesääntöjä ja voi johtaa kätkön arkistointiin.

 • Jos alkuperäisissä koordinaateissa on näpyttelyvirhe, isompikin siirto on ok.

 • Jos alueelle on julkaistu jo uusi kätkö tai tehty hyväksytty saturaatiotarkastus, kätköä ei siirretä.

Arkistoidun kätkön palauttaminen

Tukikeskuksessa (Help Center) lisätietoa kätkön arkistosta palauttamisesta

 • OK, jos on tapahtunut vahinkoarkistointi (Arkistoi / archive valittu, kun omistajan oli tarkoitus valita hyllytys / disable).

 • OK, jos arkistointi on tapahtunut alle 3 kuukautta sitten.

 • ❌ Ei OK, jos alueelle on jo julkaistu uusi kätkö tai alueelle on hyväksytty saturaatiotarkastus.

 • ❌ Ei OK, jos tarkastaja (tai HQ) on arkistoinut kätkön. Esimerkkitapauksia: kätköä ei ole huollettu ajallaan, kätkö on kielletyssä paikassa, kätkö rikkoo ohjesääntöjä.

Muutoshistoria

5.6.2024 Lukuisia muutoksia. Lue läpi