Delsteg/Waypoints

Allmänt

Den här guiden innehåller en hel del bilder, om du klickar på dom blir dom större.

När du gjort klar själva cachebeskrivningen behöver du i vissa fall komplettera med så kallade "waypoints" som innehåller information om delsteg och var du gömt slutburken. Samtliga fysiska delsteg (burkar med innehåll, uppsatta lappar och dylikt) måste dokumenteras och vi rekommenderar att du även dokumenterar dina virtuella delsteg. Du har möjlighet att dölja dessa för dina besökare så att bara du och vi granskare ser dom, vilket man till exempel oftast gör med finalsteget.

Varför man måste dokumentera detta

Svaret är att vi behöver denna information för att kunna bedöma om cachen följer riktlinjerna eller inte. Det måste nämligen vara minst 161 meter (0.1 miles) mellan fysiska delsteg i olika cacher. Efter publicering används den för att "skydda" din placering så att ingen placerar en geocache alldeles i närheten av din finalcache till exempel. Därför är det också viktigt att du låter dina waypoints vara kvar under hela cachens livstid och ser till att hålla dom uppdaterade om du ändrar din cache.

Hur man lägger till waypoints

Att lägga till waypoints gör man på lite olika sätt beroende på om man ska lägga till waypoints när man skapar cachesidan eller om man redigerar en cachesida, till exempel för att den som granskar din cache ber om justeringar.

Skapa waypoints när du skapar din cache

När man skapa en ny cache blir man guidad igenom skapande av waypoints, beroende på cachetyp ser det lite olika ut.

Skapar man en traditionell cache ser det ut så här:

Här visas de olika waypoints typerna som kan skapas till en traditionell cache. Välj typ av waypoint.


Här är det en Parkerings-waypoint som kommer skapas, skriv ett namn, koordinater och en textbeskrivning. Det är samma förfarande när man skapar waypoints för stigstart och referenspunkt. Man kan skapa flera waypoints vid samma tillfälle och man kan skapa flera waypoints av samma typ. Till exempel om det finns flera lämpliga parkeringar.


Skapar man en Mystery, Multi, Letterbox Hybrid eller WheriGo cache ser det ut så här:


Klickas man på "+ Lägg till steg" så ser det istället ut så här:

Här markerar du först om du placerat något på cachens startkoordinater, vilket innebär en fysisk waypoint, eller om de är virtuella. Virtuella delsteg kan vara både startkoordinater som inte behöver besökas (till exempel "fejkkordinater" på en myst) och delsteg som behöver besökas men där cacheägaren inte har placerat ut något på platsen (till exempel att man ska räkna fönster på en byggnad).

Under finns rubriken "Platsen för behållaren", det är alltså placeringen av finalen, behållaren med loggboken som avses. Ange koordinater och en beskrivning. Kom ihåg att det inte får finnas någon annan cache, eller fysiskt delsteg från en annan cache, inom 161 meter från denna punkt. Kartan som visas är ett hjälpmedel och den visar enbart synliga fysiska waypoints, det innebär att traditionella cacher kommer att synas här men finalkoordinaterna till en myst kommer vanligtvis inte att synas på kartan.

Här finns också möjligheten att lägga till delsteg, tryck på texten "+Lägg till steg", då ser det ut så här:

Här lägger man till delsteg som måste besökas för att logga cachen. Delstegen kan vara fysiska, något placerat av cacheägaren eller virtuella, inget placerat av cacheägaren. De kan vara dolda eller synliga. Flera delsteg kan läggas till.


När man är klar med steget ovan kommer man till samma skapa waypoint-steg som visas ovan vid traditionella cacher, man kan då skapa waypoints för Parkering, Stigstart och Referenspunkt.

Skapa waypoints på befintlig cache

Om du redan har skapat din cachesida är det enklast att klicka på länken där det står "Lägg till / Redigera waypoints" bredvid "Ytterligare waypoints" strax under din eventuella hint, se bild nedan. Du kommer då direkt till Waypoints-delen i redigeringsläget på din cache, ett annat alternativ är att klicka på länken för "redigera cache" i den blå rutan överst på cachesidan och scrolla ner till rubriken "Waypoints".Sedan klickar du på "Lägg till waypoint", se bild nedan.Nu får du upp en meny där du väljer:

 • Vilken typ av waypoint det är.
 • Vad den heter.
 • Vilka koordinater den ska ha.
 • Vilken synlighetsnivå den ska ha.

Om du har fysiska delsteg på din cache så måste du beskriva vad du har placerat ut på waypointen i rutan där det står "Lägg till en frivillig beskrivning (max 500 tecken)" eftersom vi behöver det i vår granskning. Det kan vara information som "NFC-tagg", "reflex", "burk med fältpussel" eller "lapp med information" till exempel. Spara din cache och titta gärna en extra gång så att koordinater och synlighetsgrad stämmer, sedan är det bara att skicka in cachen för granskning om den är klar i övrigt.


Olika typer av waypoints

Det finns olika typer av waypoints och det kan vara lite klurigt att välja rätt typ.


Typerna är:

 • Slutposition/Final - Denna används för att markera själva finalburken på cachetyper som Mystar, Multis, Wherigos och Letterbox Hybrider.
 • Parkeringsplats - Används för att markera ut lämplig parkering.
 • Fysiskt steg - Används för allt som cacheägaren har placerat ut på platsen.
 • Referenspunkt - Kan till exempel användas i mystar eller för att visa upp en intressant plats i närheten.
 • Stigstart- Används för att hjälpa spelaren att hitta bästa vägen till din cache.
 • Virtuellt steg - Används när cacheägaren inte har placerat något på platsen, till exempel "räkna fönster" eller att läsa på en skylt.

Det är bara slutpositionen/finalen och fysiska delsteg som behöver följa 161-metersregeln, alla övriga typer av waypoints kan ligga närmare andra cacher. Det förekommer att vi ger undantag från 161-meters regeln för enklare fysiska delsteg som till exempel reflexer. Detta är en bedömning som görs från fall till fall och för att kunna få ett sådant undantag måste alla waypoints vara korrekt dokumenterade enligt instruktionerna ovan.


Fysiska respektive virtuella delsteg

Ett fysiskt delsteg är allt du som cacheägare har placerat ut på platsen. Det gäller alltså allt från om det är en burk med loggremsa via dymoremsor och QR-koder till något så litet som skriften från en penna. UV-färg och reflexer räknas också som fysiska delsteg. Om du har placerat ut något på platsen måste du alltså lägga till en waypoint och beskriva vad du har placerat ut. Anledningen till att det här är viktigt är för att granskare enkelt ska kunna se vad för typer av delsteg det gäller så att vi till exempel kan undvika att två reflexspår korsar varandra i samma skog eller andra tråkigheter.

Observera att även startsteget måste anges som virtuellt eller fysiskt beroende på om cacheägaren har placerat ut något på platsen eller ej, vill man inte avslöja vad som finns på platsen för andra spelare så skapar man en dold waypoint för att dokumentera startsteget för granskare.


Synlighetsgrad på waypoints

Waypoints kan ha tre olika synlighetsgrader.

 • Göm helt - Den här typen syns bara för dig som cacheägare och för granskare, andra spelare kan inte se att det finns waypoints överhuvudtaget.
 • Göm koordinater - Det här är ett mellanläge, andra spelare kan se namn och beskrivning av waypointen men kan inte se koordinaterna.
 • Synlig - Den här är fullt synlig, alla kan se den här waypointen inklusive koordinaterna, även andra spelare.

På nedanstående bild ser du hur det ser ut om du har ett fullt synligt fysiskt delsteg och ett virtuellt delsteg med dolda koordinater.Om du klickar på "Visa dolda waypoints" så ser du dina dolda waypoints, fast alla waypoints har fortfarande dolda koordinater för att göra det tydligt för dig som cacheägare att den här informationen inte är tillgänglig för andra spelare. "Visa dolda waypoints" finns bara på dom cacher som du äger. På bilden nedan ser du dom olika symbolerna för synlighetsgraderna, samt varför det kan vara bra att ge sina waypoints ett eget beskrivande namn eftersom det nu finns ett fysiskt delsteg som heter "Virtuellt steg", typiskt sånt som ökar risken för att granskare gör ett misstag och råkar publicera någon annan cache för nära ditt delsteg!


Vi är medvetna om att många tycker att det här med waypoints är svårt, om du är osäker på om du har gjort rätt så förklara gärna när du skickar in cachen vad du är osäker på så blir det lättare för oss att hjälpa dig att få det rätt. Står det "Jag har placerat ut en dymoremsa på varje delsteg och mina waypoints ska inte synas för andra spelare, jag vet inte riktigt om jag fick till det?" i granskningsmeddelandet när vi granskar en cache så blir det enklare för oss att förstå hur du har tänkt dig designen av din cache.