Challenge-cacher

Allmänt

Riktlinjerna för challenge-cacher finns att läsa i Help Center.

Kom ihåg att en challenge-cache måste ha ordet "Challenge" i cachenamnet, den måste ha attributet "Challenge cache" och det måste finnas en challenge-checker länkad på cachesidan. Vidare måste det tydligt framgå av cachebeskrivningen vilket/vilka krav som ska uppfyllas. Checkern är till för att kontrollera att angivna krav uppfylls.

Följande information ska bifogas i en reviewernote på varje challenge-cache som skickas in för granskning i Sverige:

  • Lista på 10 personer utöver CO som klarar utmaningen
  • Underlaget för challengen. 
  • Länk och uppskattad körtid till närmsta challenge/challenges av liknande typ.

Anledningen till detta är att vi behöver informationen för att kunna bedöma om challengen följer riktlinjerna, se förtydligande nedan.

10-lista

För att vi reviewers ska kunna bilda oss en uppfattning angående om din challenge-cache uppfyller "A challenge cache needs to appeal to and be attainable by a reasonable number of cachers." så ber vi dig som cacheägare att alltid skicka med en lista på tio svenska geocachare utöver dig själv som har klarat utmaningen.

Underlag

På grund av "Challenge cache owners must demonstrate that there are plenty of qualifying caches to meet the challenge at the time of publication." så ber vi dig att alltid bifoga information om hur många aktiva geocacher det finns i Sverige som kan användas för att uppfylla utmaningen. Om utmaningen är att logga 100 multis vill vi att du bifogar hur många multis det finns i Sverige, om utmaningen är att fylla D/T-matrisen med multis så bifogar du hur många multis det finns i Sverige av varje D/T-kombination osv. Om utmaningen i sig motiverar resande så kan den fortfarande vara publicerbar även om det inte finns tillräckligt många cacher i Sverige men du som cacheägare behöver dokumentera underlaget för din challenge-cache för att vi ska kunna granska den. Går utmaningen ut på att logga cacher i 20 olika länder så vill vi att du berättar hur många länder det finns som har cacher. Vi ber er att hjälpa oss med detta även om en challenge kan kännas självklar så att vi kan lägga mer tid på att granska cacher och mindre tid på att diskutera om en challenge är tillräckligt självklar för att inte kräva in underlaget.

Avstånd

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning angående om din challenge-cache är för nära en annan challenge av samma typ (i enlighet med "Please do not submit a challenge cache in an area where a very similar or identical challenge cache already exists." i riktlinjerna) så kommer vi framöver att kräva att ni bifogar information om vilken närmsta liknande challenge-cache är. Vi vill ha informationen i form av en länk till den andra challenge-cachen, samt information om beräknad körtid mellan dessa två challenges.

Challenges av samma typ kan till exempel innebära:

  • "Logga 100 multis" och "Logga 100 multis"
  • "Logga 100 multis" och "Logga 500 multis"
  • "Logga 100 multis" och "Logga 50 multis i Sverige"
  • "Logga 100 multis" och "Logga multis i 10 olika länder"
  • "Logga 100 multis" och "Logga 5 multis med attributet 'Kräver dykutrustning'"


Helt enkelt, närmsta challenge-cache som innehåller något moment som liknar din challenge-cache. Vi gör den slutgiltiga bedömningen angående hur lika dessa challenges är, din uppgift som CO är bara att presentera underlaget för vår bedömning. För challenges som är "very similar or identical" kommer vi att kräva minst en timmes körtid, detta gäller under normala förhållanden och den snabbaste rutten, det är enkelt att räkna ut beräknad körtid mellan två punkter med till exempel Google Maps eller hitta.se. Kom ihåg att körtiden i vissa tjänster beräknas på aktuella trafikförhållanden och undvik därför att kolla upp körtiden vid rusningstrafik. Om det är mer än en timmes körtid till närmsta challenge av liknande typ så är det lämpligt att bifoga den informationen så att vi ser att du har kollat upp detta och inte behöver fråga om det i onödan. Finns det flera challenge-cacher som liknar din challenge-cache inom en timmes körtid så behöver du bifoga länkar till alla dessa challenge-cacher för att vi ska kunna avgöra om dom är för lik din challenge eller ej.

Det innebär att för en challenge-cache med flera delar i utmaningen, som till exempel "Logga 5 multis med attributet 'Kräver dykutrustning'", så behöver du bifoga både information om närmsta challenge-cache som går ut på att logga multis och närmsta challenge-cache som går ut på att logga cacher med attributet 'Kräver dykutrustning', finns det dessutom en annan challenge för att logga multis med attributet 'Kräver dykutrustning' så ska du såklart bifoga en länk till den med.

Challenge-typer med extra begränsningar

För vissa challenges är det från Geocaching HQs håll sagt att det är lämpligt med en challenge per land, det gäller till exempel Jasmer (full matris för gömda månader) samt "Logga alla kommuner i Sverige".

När det gäller challenges med en geografisk komponent, till exempel "Logga 100 multis i Västra Götalands län" eller "Logga 10 multis i Borås kommun" och liknande är den generella riktlinjen att det räcker med en "very similar or identical" challenge per geografiskt område.

Två challenges kan vara tillräckligt olika trots att dom består av samma typ av utmaning, generellt i Sverige jobbar vi efter en dubbleringsprincip. Det innebär att två challenges ska anses vara tillräckligt olika även om båda handlar om samma utmaning om det är en dubblering av uppgiften sett till den andra challenge-cachen. Som exempel så kan en challenge för "Logga 100 multis" och en challenge för "Logga 50 multis" ligga i samma område medan "Logga 100 multis" och "Logga 75 multis" skulle behöva ligga på minst en timmes köravstånd. En annan generell princip är att tänka "guld, silver, brons", det vill säga, det går alltså bra att ha tre nivåer av liknande utmaningar i samma område, men att lägga 10 challenges med ökande nivåer av samma utmaning i samma område är inte okej.