Granskningsprocessen

Att få sin cache snabbt publicerad

Här delar vi en del tips och trix som hjälper dig som cacheägare att få din cache publicerad så snabbt och smidigt som möjligt.

Begrepp:

Här förklarar vi några vanliga begrepp som det är bra att känna till.

Status

En opublicerad cache kan ha två olika status: Aktiverad och inaktiverad. Vi ser enbart aktiverade cacher i vår granskningskö. Det innebär att om vi eller ni inaktiverar cachen syns den inte längre för oss och vi kommer inte att granska den vidare förrän den aktiveras igen. För att se om cachen är aktiverad eller ej kan ni titta i statusrutan alldeles på toppen av cachen. Här visas exempel på hur en aktiverad respektive inaktiverad cache ser ut:

Aktiverad cache. Dessa cacher ser vi i kön.


Inaktiverad cache. Dessa cacher ser vi inte i vår kö. Tryck på Skicka för granskning om du vill vi ska titta på den.


Det finns ytterligare två texter som kan stå på en avaktiverad cache, dessa är:

En granskare har börjat titta på din cache men det finns åtgärder du måste vidta eller frågor att svara på. Läs hela granskningsanteckningen längre ner på cache sidan.
Du måste sedan åter skicka in cachen för granskning när du vill att vi ska titta på den igen.


Du har gjort en förändring på cache, skicka in den för granskning när du vill att vi ska titta på den igen.

Aktiverade geocacher kommer vi regelbundet titta på och försöka, tillsammans med dig, arbeta för att få publicerade så snabbt som möjligt. Om vi inte får svar av dig eller om vi känner att du behöver mer tid för att åtgärda ett problem kommer vi att inaktivera cachen. Du kan även göra det själv om du känner att du behöver arbeta om den och det kommer ta längre tid att göra det. En inaktiverad cache kommer vi inte hantera men den kan trots det dyka upp i olika sökningar vi gör.

För att inaktivera cachen tycker du på knappen Avbryt i statusrutan som visas på en aktiverad cache.

Granskningsanteckningar

Här kan du fylla i sådant som du tror kan snabba upp granskningsprocessen. Typiska saker kan vara hur cachen är placerad om du tror att det är en tveksam placering, att den är placerad en bit bort från det närliggande fornminnet eller kyrkogården etc. Försök tänka dig in i vår situation och fyll i sådant som du tror vi kanske kommer fråga om i annat fall.

Det du fyller i här kommer generera en logganteckning. Du ser den bland de vanliga loggarna längst ner i beskrivningen. Skickar du in din cache flera gånger till granskning skapas en ny logg som läggs till efter andra. Radera inte dessa loggar utan låt dom vara tills cachen publiceras. Detta för att det ska finnas ett logiskt flöde i kommunikationen. Alla dessa loggar arkiveras automatiskt då cachen publiceras.

Granskningsanteckningar är också det sätt vi vill använda när vi kommunicerar med er under granskningsprocessen. Vi kommer att skriva in en granskningsanteckningar om vi upptäcker något problem som vi behöver er hjälp med att åtgärda. Vi vill sedan att ni svarar med en granskningsanteckningar på samma sätt och inte via e-post. Här finns en instruktion hur man skapar en sådan.

Detta har fördelen att:

 • Det går snabbt.
 • All information finns finns samlad på rätt ställe och inte i en speciell granskares mejlbox.
 • Granskningsanteckningar raderas automatiskt när vi publicerar cachen. Skulle du skriva en vanlig note kommer den finnas kvar efter det att vi publicerat cachen.

Granskningsprocessen

Generellt kommer hela processen skötas av en och samma granskare. Detta ger en kontinuitet, minskar misstag och gör att vi inte behöver sätta oss in i fallet från början varje gång. Vi granskar generellt sett cacherna i den ordning de skickats in i granskningskön men avvikelser förekommer. Vid vissa tillfällen tar vi t.ex. hjälp av varandra för att försäkra oss om likabedömning från fall till fall och i vissa fall tar vi även hjälp av internationella granskare när tveksamhet råder. Normalt sker det inom vårt normala tidsspann på 7 dygn och det är därför inte alltid ni märker att det skett.

När vi granskar cachen åt er handlar det om att se till att cachen följer riktlinjerna. För en snabb hantering är vi därför beroende av er hjälp. Använd granskningsanteckning för att förklara sånt som är tveksamt eller du inte tror framgår i beskrivningen. Vi kommer annars be er komplettera uppgifterna med en försening som följd.

Om vi behöver mer uppgifter eller din hjälp att åtgärda ett problem kommer vi att skriva en granskningsanteckning. En vanlig missuppfattning är att vi mejlar er. Så är inte fallet, det mejl ni får genereras automatisk av sajten. Ibland kan dessa mejl inte nå er av olika anledningar så ta för vana att gå in och kika på cachen då och då. Notera statusrutan högst upp, här ser du om en granskare har tittat på cachen, kontrollera loggarna för att se om vi lämnat något meddelande.

Efter vi skickat er en granskningsanteckning kontrollerar vi cachen med jämna mellanrum för att se om ni svarat/åtgärdat problemet.  Har vi inte hört något från er efter ca tre dagar så inaktiverar vi cachen för att ge er längre tid att åtgärda problemet. Om inget skett med cachen efter ca 3 månader arkiveras cachen. Observera att detta är en generell beskrivning, avvikelser förekommer självklart.

Frågor och svar

Hur länge dröjer det innan ni börjar granska min cache eller fortsätter med den efter att jag åtgärdat det ni bett mig göra?

Vårt mål är att göra detta inom 7 dygn men normalt går det snabbare än så. Flödet av cacher i Sverige är starkt säsongs- och veckodagsberoende. Därför tar det normalt längre tid att få svar under vår, sommar och höst samt under fredag-måndag.

Inget händer med min cache trots att jag gjort vad ni bett mig om och att den är klar att publiceras?

 • Kontrollera om granskaren lämnat någon granskningsanteckning till cachen.
 • Kontrollera status på cachen (se ovan) och försäkra dig om att den är aktiv.
 • Om det gått mer än 7 dygn efter senaste åtgärd så ta kontakt med oss. I dessa fall är det bästa att mejla oss. Finns det granskningsanteckningar på cachen så mejla den granskare som skrivit den sista. Om inga loggar från oss finns kontakta oss via vår gemensamma adress, se Kontakta oss.

Checklista

Innan ni sänder in en cache för granskning kan en kort avstämning av dessa punkter göra att er cache publiceras snabbare:

 • Kontrollera dina koordinater. Använd kartan när du skapar cachen, och den lilla kartbilden på cachen för att se till att den ser ut att ligga där den ska.
 • Kontrollera att den inte ser ut att ligga för nära någon synlig cache, här får du också hjälp när du skapar cachen. Den kan fortfarande ligga för nära dolda delsteg och finaler men då har du gjort vad du själv kan göra.
 • Om du lagt ut en mystery, wherigo,  multi eller en letterbox, se till att finalen och eventuella fysiska delsteg är inlagda. Se här för en beskrivning hur man gör.
 • Stäm av din placering mot vår lista Att tänka på när du placerar geocacher i Sverige. Vid tveksamheter, förklara i en granskningsanteckning hur cachen är placerad.
 • Om du placerat cachen en bit hemifrån, förklara i en granskningsanteckning hur servicen på den ska skötas.
 • Läs igenom texten och kolla av att cachen inte kan anses vara kommersiell eller innehålla åsiktspåverkan. Se dessa delar av riktlinjerna: Agenda och marknadsföring.
 • Om du konstruerat en mystery eller en letterbox hybrid; fundera igenom lösningen och försäkra er om att den innehåller något moment av GPS-användande i sig. Se Help Center.