Finland & Åland Islands

Kun piilotat geokätköä Suomessa tai Ahvenanmaalla (geocaching.comissa nämä ovat tilastoissa erillisiä maita), sinun tulee noudattaa alla olevia ohjeita ja rajoituksia Geocaching.comin ohjesääntöjen lisäksi.


Viimeisimmät muutokset sivulla:

9.3.2024

 • Päivitetty haastekätköohjeistusta suorittaneiden osalta.

30.12.2023

 • Päivitetty haastekätköohjeistusta attribuuttivuosikalenterihaasteiden osalta.

2.9.2023

 • Päivitetty tapahtumaohjeistusta: tapahtumia saa järjestää max. 1 kpl/vrk/nimimerkki (aiemmin enintään 3 vrk välein per nimimerkki).

2.7.2023

 • Päivitetty tapahtumaohjeistusta Suomen ja Ahvenanmaan suhteen.

27.6.2023

 • Päivitetty Mega-tapahtumaan liittyvää oheistapahtuma-ohjeistusta.

26.6.2023

 • Tarkennettu Tapahtumien kuvauksen sisältö -kohtaa.

Lyhyt yhteenveto

Sisällysluettelo

Jokaisenoikeudet ja geokätköily

Metsähallituksen maat, kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

Geokätköt maanteiden läheisyydessä

Liikennemerkit ja merenkulun turvalaitteet

Rautatiet ja rautatiesillat

Muita kiellettyjä paikkoja

Tapahtumaohjeistus

CITOt

Kätkötrailit

Kätkötyypit

Julkaisuaikatoive

Attribuutit

Kaupallisuus ja agendat

Haastekätköohjeistus

Arkistoidun kätkön palauttaminen

Kätkön siirto - maksimietäisyys

Samaan paikkaan suunnitellut kätköt ja saturaatiotarkastukset

Muuta muistettavaa


Jokaisenoikeudet ja geokätköily

Ympäristöministeriön Jokaisenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -julkaisussa (ISBN: 978-952-11-4064-8) jokaisenoikeuksia on tulkittu geokätköilyn osalta seuraavasti:

Geokätköjä voi piilottaa ja etsiä siellä, missä jokaisenoikeudella liikkuminen on muutoinkin sallittua.

SY30/2012 Jokaisenoikeudet ja toimiminen toisen alueella (sivu 81)

Metsähallituksen maat

Geokätköt Metsähallituksen hallinnoimilla valtion alueilla

Metsähallitus suhtautuu myönteisesti geokätköilyyn sen hallinnoimilla alueilla. Kätköt eivät saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä luonnolle ja muille alueen käyttäjille. Mitään rakenteita, kuten esimerkiksi rakennuksia, siltoja tai opastauluja, ei saa vahingoitta kätköä piilottaessa.

Metsähallitus ei huomioi kätköjä toiminnassaan eikä vastaa kätköille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet

Geokätkön perustamisesta valtion luonnonsuojelualueelle tulee aina ilmoittaa Metsähallituksen Luontopalveluille. Jos luonnonsuojelualue on esitelty Luontoon.fi-verkkopalvelussa, kunkin kohteen etusivulla on kerrottu yhteystiedot. Mikäli kyseistä aluetta ei ole esitelty Luontoon.fi-verkkopalvelussa, ota yhteyttä lähimpään luontokeskukseen.

Ilmoituksessa tulee olla:

 • piilottajan oikea nimi ja yhteystiedot    
 • kätkön GC-koodi    
 • kätkön sijainti riittävällä tarkkuudella.

Kätkön kuvauksessa on kerrottava, että kätkö on luonnonsuojelualueella, miten rauhoitusmääritykset mahdollisesti vaikuttavat kätkön etsintään ja lisäksi linkki alueen Luontoon.fi-sivustolle. Metsähallitus voi pyytää kätköilijää poistamaan kätkön, jos sen havaitaan olevan sopimattomassa paikassa, esimerkiksi kulumiselle herkässä kohteessa. Luonnonsuojelualueiden liikkumisrajoitusosiin kätköjä ei saa perustaa.

Muille kuin Metsähallituksen hallinnoimille luonnonsuojelualueille pitää saada maanomistajan lupa. Luvasta tulee mainita myös kuvauksessa.

Maanteiden tie- ja suoja-alueet

Väylävirasto on kieltänyt geokätköjen piilottamisen maanteiden tie- tai suoja-alueelle.
Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

* Kätköjä ei saa piilottaa liikenneympyröiden / kiertoliittymien keskelle!

Liikennemerkit ja merenkulun turvalaitteet

Väylävirasto on kieltänyt kiinnittämästä liikennemerkkeihin ja niiden kannattajiin mitään ylimääräistä.

Väylävirasto on kieltänyt geokätköjen kiinnittämisen merenkulun turvalaitteisiin.

Rautatiet ja rautatiesillat

Väylävirasto on kieltänyt kätköjen piilottamisen rautatiesiltoihin, -siltojen rakenteisiin sekä rautatiesiltojen alle (3/2017)

Junan alustasta ja pyöristä voi irrota junan kulkiessa esimerkiksi lunta, jäätä ja irtonaisia osia, jotka voivat lentää suurella nopeudella liian lähellä seisovan henkilön päälle. Lisäksi junan kulkiessa syntyvä paine tai imu nostaa radalta ja sen vierestä helposti ilmaan esineitä, kiviä, soraa yms. lennättäen niitä junan ympärille. Ylimääräisten henkilöiden oleskelu rautatien läheisyydessä aiheuttaa myös turhaa stressiä junankuljettajille. Täältä löydät lisää tietoa aiheesta.

Ratalaki määrittelee suoja-alueen.

Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi.

Kätköjä ei tule piilottaa myöskään:

 • mastoihin tai mastojen huoltorakennuksiin
 • muuntamorakennuksiin   
 • hengenvaara -kyltillä varustettuihin paikkoihin   
 • koulujen, päiväkotien tai leikkipuistojen alueille    
 • kiviaitoihin. Jos kätkö on kiviaidan lähellä, mainitsethan kuvauksessa, että kätkö ei sijaitse kiviaidassa.

Lista ei ole kattava.

Tapahtumaohjeistus

Tapahtumien ohjesäännöt

Ketjutus

Geocaching.comin ohjesääntö on, että tapahtumien ketjutus (event stacking) ei ole sallittua. Olemme määritelleet etäisyys- ja aikarajat, jotta tulkinta olisi joka tilanteessa sama. Suomessa ja Ahvenanmaalla noudatetaan alla olevaa ohjeistusta. Näitä kuitenkin kohdellaan eri maina eli ohjeistus on voimassa per maa.

 • Kahden tapahtuman välisen etäisyyden tulee olla vähintään 30 km tai 5 h (edellisen tapahtuman päättymisestä seuraavan tapahtuman alkuun).
 • Tapahtumia (tavallinen event, CITO) voi järjestää enintään 1 kpl/vrk/nimimerkki. Yhteisnimimerkin käyttäminen vaikuttaa kaikkien nimimerkkiin sisältyvien henkilöiden tapahtumanjärjestysmahdollisuuteen. (1.9.2023)

 • CITO + tapahtuma (tai tapahtuma + CITO) voivat olla ajallisesti peräkkäin. CITOa ei kuitenkaan saa järjestää siivoamaan kätköilytapahtuman jälkiä.

Muistinvirkistyksenä geocaching.comin ohjesäännöt tapahtumien ketjuttamisesta:

"Tee vain yksi tapahtumakätkö, jos tapahtumassasi on yksi seuraavista

 • Useampia osioita   
 • Perättäisiä tapahtumia
 • Tapahtumia, jotka ovat samaan aikaan tai samalla alueella
 • Tarkoitettu samalle kohderyhmälle"

Katso Geocaching.comin ohjeistus ns. lomatapahtumista ja matkakeskusten läheisyyteen suunnitelluista tapahtumista.

Mega-tapahtumat & lisätapahtumat

 • Mega-tapahtuman järjestäjillä on oikeus lisätapahtumien järjestämiseen Mega-alueella Megaa edeltävänä päivänä, Mega-päivänä ja Megan jälkeisenä päivänä alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Megan järjestäjät saavat järjestää yhden lisätapahtuman Mega-alueella Mega-päivänä. CITOa ei kuitenkaan saa järjestää samana päivänä Megan kanssa Mega-alueella.
 • Megaa edeltävänä ja Megan jälkeisenä päivänä Megan järjestäjät saavat järjestää Mega-alueella kaksi tapahtumaa tai tapahtuman + CITOn päivää kohden.
 • Megaa edeltävän päivän, Mega-päivän ja Megan jälkeisen päivän tapahtumat muille kuin järjestäjille: etäisyyttä Megasta pitää olla 50 km koko päivän ajan (kello: 00:00-24:00)

Tapahtuman kuvauksen sisältö

 • Otsikossa ei saa koskaan mainita kaupallisen paikan, yhdistyksen tai organisaation nimeä. 
 • Kaupallisen paikan (kahvila/ravintola tms.) nimen ja osoitteen saa mainita kuvauksessa.
 • Kuvauksessa ei saa olla kaupallisia linkkejä.
 • Kuvauksessa ei saa olla linkkejä paikallisliikenteen sivuille (esim. HSL, Föli, TKL), mutta bussin numeron saa mainita.
 • Kuvauksessa ei saa mainita kaupallisen paikan aukioloaikoja.
 • Kuvauksessa ei saa mainita mitään ei-kätkötapahtumia (esim. urheilutapahtumia, konsertteja, teattereita, messuja jne. olivat ne ilmaisia tai ei).
 • Kuvauksen lopussa saa mainita lyhyesti jo-julkaistun kätköilytapahtuman, mutta se ei saa olla kuvauksen pääosassa. Tapahtumakuvauksessa tulee aina keskittyä nyt julkaistavaan tapahtumaan ja siihen, mitä siellä tehdään - kuvaus ei saa keskittyä promoamaan aiemmin julkaistuja tapahtumia.

CITOt

Cache In Trash Out® (CITO) ovat tapahtumia, joissa kätköilijät kunnostavat / siivoavat puistoja ja muita kätköystävällisiä paikkoja. Tapahtuman tulee kestää vähintään tunnin.

Selvitettyään alueen siivoustarpeen (tai muu ehostus) järjestäjän tulee olla yhteydessä maanomistajaan, paikalliseen yhdistykseen, ympäristökeskukseen, kuntaan tms. sopiakseen tarvittavat järjestelyt tapahtumalle.

CITOon sopivia aktiviteetteja on mm.

 • Roskien poiminta
 • Puiden istutus
 • Polkujen rakentaminen ja kunnostaminen
 • Vieraslajien kitkeminen
 • Graffitien poisto

Kunnostettava alue ei saa olla kaupallinen tai kaupallisen toimijan toimipiiriin kuuluva (kuten kaupan parkkipaikka).

Kuvauksessa tulee mainita:

 • Kuka tuo paikalle roskapussit, hanskat, roskapihdit, yms.?
 • Minne täydet roskapussit viedään? Lajitellaanko ne jotenkin?
 • Kuka toimittaa roskat tapahtuman jälkeen pois alueelta?

Mainitse lisäksi erikseen, mikäli alueella on jotain erityispiirteitä: kallionjyrkänteitä, luolia, runsaasti liikennettä lähellä, paljon huumeruiskuja, tms.?

Talvella järjestettävä CITO pitää järjestää paikassa, jossa mahdollisesta lumesta ei ole haittaa (roskat eivät saa jää lumen alle). 

Koska lumentuloaikaa ei voi ennustaa, tarkastajat voivat julkaista loppusyksyllä / loppukeväällä CITOn ehdollisena: mikäli alueella on lunta tai alueelle on ennustettu lunta, järjestäjä sitoutuu arkistoimaan lähellä lumentuloa julkaistun tapahtuman viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä. Tapahtumapäivänä alueella ei tule olla lunta maassa.

https://www.geocaching.com/CITO/

https://www.geocaching.com/CITO/faq.aspx

CITOt maanteiden varsilla (5/2016)

Voit järjestää CITOn tienvarsien tai levähdysalueiden siivoamisen omalla vastuulla muuta liikennettä häiritsemättä ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että moottori- ja moottoriliikenneteille (jalankulku tieliikennelain mukaan kielletty) tai muille kaksiajorataisille teille meno on kielletty.

Lisätietoa asiasta.

Kätkötrailit

Kuten muutenkin, kahden kätkön välimatkan tulee olla vähintään 161 metriä. Suosittelemme kuitenkin, että traileissa etäisyys olisi hieman enemmän - esimerkiksi 180 m. Jos joudut siirtämään jotain kätköä ja edellinen sekä seuraava kätkö ovat tarkasti 161 metrin päässä, joudut siirtämään kätkön sivuun reitiltä.

Trailin kätköille kannattaa hankkia maanomistajien luvat sekä mahdollisesti myös tienhoitokunnan lupa, sillä liikenne alueella tulee lisääntymään. Kätkön tekijänä tehtäväsi on varmistaa, että ohikulkevaa liikennettä ja maatalousajoneuvojen kulkua ei häiritä ollenkaan. Tästä syystä teiden varsille laitettujen kätköjen yhteyteen olisi hyvä merkitä parkkipaikat. Jos tarkastajilla on huoli siitä, että traili saattaa aiheuttaa häiriötä, saavat tarkastajat pyytää trailin piilottajaa hankkimaan luvan piilotuksille.

Kätkötyypit

Mysteeri:

"Before you submit the cache page, post a Reviewer Note with an explanation of how the puzzle is solved. Reviewer Notes are automatically deleted when the cache is published. "
"Kun lähetät kätkön tarkistukseen, laita Tarkistajaviestiin selitys miten mysteeri ratkaistaan. Tarkastajaviestit poistuvat automaattisesti, kun kätkö julkaistaan."

 • Ohjesääntö, miten mysteerikätkö pitää olla ratkaistavissa:

"Geocachers must solve a puzzle on the cache page to get the coordinates for the first stage or the final container. All clues needed to solve the puzzle must be on the cache page, and the information to solve the puzzle must be publicly available. "Kätköilijöiden tulee yleensä ratkaista jokin tehtävä, josta saa lisävihjeitä seuraavalle pisteelle tai loppupurkille. Kätkösivun tulee tarjota tiedot kätkön ratkaisulle. Kaiken tarvittavan tiedon tulee olla julkisesti saatavilla."

 • Palapelikätköt: kun laitat palapelikätkön tarkastukseen, lisää tarkastajaviestiin kuva (esim. screenshot eli kuvankaappaus) valmiiksi kasaamastasi palapelistä / palapeleistä, jossa näkyy ratkaisuruutu. Näin voimme varmistaa, että mysteerikätkö on ohjeistusten mukainen ja ratkaistavissa. Tarkastajaviestit kuvineen poistuvat automaattisesti, kun kätkö julkaistaan.
 • Kirjoihin, elokuviin, kuunnelmiin tai tv-sarjoihin pohjautuva mysteeri: Kirjat pitää olla saatavilla ilmaiseksi esim. kirjastosta. Elokuva, tv-sarja tai kuunnelma pitää olla saatavilla ilmaiseksi esim. kirjastosta tai Yle Areenasta.  
 • Yhteydenotto kätkön omistajaan: Henkilökohtainen sähköposti ei ok. Sähköposti osoitteeseen, josta tulee automaattivastaus on yleensä ok. Puhelinsoitto vastaajaan on yleensä ok.
 • Bonuskätkö on aina mysteeri. Bonuskätköjä ovat esimerkiksi Adventure labin bonuskätkö tai kätkötrailin bonuskätkö. Bonuskätköjä ei saa ketjuttaa eli bonuksella ei voi olla bonusta.
 • Jos tarkastimesta (checkeristä) saa seuraavan pisteen koordinaatit (esim. sanachecker), kyseessä on mysteeri: The cache cannot be found without calculation, or research that goes beyond reading the cache page. 
 • Kätkö, jossa täytyy lukea QR-koodeja on mysteeri.

Wherigo

 • Wherigo-kätkö ratkonnassa pitää käyttää Wherigo-kasettia ja kasetti pitää olla linkitettynä kuvaukseen. Kuvauksessa ei saa olla vaihtoehtoista ratkontatapaa.

Tradi vai mysteeri?

 • Pulmapurkki (paikan päällä suoritettava purkin avaus tms.) voi olla tradi, jos avaamiseksi ei tarvita mitään ennakkotietoja ja kaikki tarvittava on paikan päällä, muussa tapauksessa kyseessä mysteeri. Attribuuttisuositus: Field puzzle.

Multi vai mysteeri?

 • Heijastinkätkö voi olla multi tai mysteeri, riippuen kätkön luonteesta. Ensimmäinen heijastin merkitään fyysiseksi pisteeksi, muita heijastimia ei tarvitse merkitä. GPS:n käyttö tulee toteutua tässäkin kätkötyypissä.
 • HQ:n ohjeistusta siitä, onko kätkö multi vai mysteeri.

Uusia AR-kätköjä ei saa toistaiseksi tehdä.

Julkaisuaikatoive

Julkaisuaikatoiveita voi esittää hyvällä syyllä. Jos haluat kätkösi julkaistavan tiettynä päivänä, laita kätkö kuntoon hyvissä ajoin (mieluiten viikko - pari) ennen toivottavaa julkaisupäivää. Laita kätkö jonoon ja  kerro samalla, miksi haluat kätkön julkaistavan juuri tuolloin. 

Tapahtumien yhteyteen toivotut julkaisut:
Tapahtuman järjestäjä voi toivoa kätkön julkaistavan joko reilusti ennen miittiä (vähintään tunti ennen), tapahtuman päättymishetkellä tai sen jälkeen.

Pakolliset attribuutit

Pakolliset attribuutit eli määritteet:

 • Pyörätuoli-attribuutti pitää olla valittuna, kun maasto = 1. Voidaan käyttää myös korkeammissa maastoarvoissa (esimerkiksi maastossa, joka on tasaista, mutta vaatii pidemmän matkan kätkölle pääsyyn)
 • Haastekätkö-attribuutti pitää olla valittuna haastekätköissä.
 • Wireless beacon-attribuutti pitää olla valittuna Garmin Chirp, NFC, Bluetooth, WiFi-kätkössä ja kätköissä, jotka käyttävät radiolähetintä.
 • UV-attribuutti pitää olla valittuna, jos kätköllä tarvitaan UV-valaisinta.    

Kaikkien attribuuttien tulisi olla totuudenmukaisia.

Kaupallisuus ja Agendat

Kaupallisuuden ja agendojen ohjesäännöt

 • Kätkön nimessä tai kuvauksessa ei saa mainita olemassa olevien yritysten tai kaupallisten tuotteiden nimiä.
 • Kätkön nimessä ei saa mainita yhdistyksiä tai järjestöjä.
 • Urheiluseurojen logot ovat sallittuja, muut logot kiellettyjä. Olympiarenkaiden käyttö kuvauksessa on kielletty!
 • Kuvauksien linkit: Ei linkkejä kaupallisille sivuille eikä sivuille, jotka sisältävät mainontaa / vuokratoimintaa / myytävää.
 • YouTube-linkit kätkökuvauksissa? HQ ohjeistaa tarkastajia näin: “Links to YouTube are OK if they are needed to solve a puzzle, find a cache, or related to the cache in some way.” Suomeksi: YouTube-linkit ovat ok, jos sitä/niitä tarvitaan mysteerin ratkaisuun, kätkön löytämiseen tai jos ne liittyvät jollakin tavalla kätköön.”
 • Kaikenlainen agenda on kuvauksissa kiellettyä; kätkökuvaus saa sinut ajattelemaan tai tuntemaan tietyllä tavalla. ”The cache page tells you how to think or feel. The cache page contains information to raise awareness about a disease or social cause.”
 • Earth Hour, ym. ns. aatteellisten päivien maininta on kielletty.
 • Toisinaan geokätkökuvaukseen halutaan lisätä viite lähteeseen, jota kuvauksen tekstissä on käytetty. Suoria linkkejä kaupallisiin yrityksiin / palveluihin ei saa näissäkään tapauksissa laittaa. Esimerkki hyväksyttävästä lähdeviitteestä: Porvoon kotiseutulehti 2/2022 tai Helsingin Sanomien www-sivut (ei www.hs.fi)

Haastekätköohjeistus

 • Haasteen nimessä tulee olla sana ”Challenge”.
 • Haasteessa tulee olla Challenge-attribuutti.
 • Haastekätkön sivulla pitää olla tarkistin (checker). Tällä hetkellä vain Project-GCn tarkistin hyväksytään.
 • Haasteen tekijän pitää olla suorittanut haasteen vaatimukset.
 • Haasteen on suorittanut tekijän lisäksi vähintään 20 paikallista kätköilijää: listaa suorittaneiden nimimerkit tarkastajaviestillä, kun lähetät haasteen tarkistukseen.
 • Samankaltaisia haasteita korkeintaan viisi eri porrastusta: esim. pronssi, hopea, kulta, platina, timantti.
  • Edellinen porras vähintään tuplaten: esim. 25 - 50 - 100 - 200 - 400. 
 • Määrähaasteissa (esim. tietyssä kunnassa) suurin porras saa olla korkeintaan 75% tarvittavista julkaisuhetkellä aktiivisista kätköistä, mutta kuitenkin max. 1000 kpl / kunta.
 • Attribuuttikalenterihaasteissa, joissa kerätään attribuutteja eri löytöpäivämäärille, hyväksytään vaadittava määrä ENINTÄÄN puolikkaaseen (182 pv) kalenteriin saakka (hyväksyttävä määrä riippuu attribuutin yleisyydestä) ja vain yksi attribuutti ilman lisämääritteitä (esim. T-arvo) per haaste. Näissä haasteissa hyväksymme vain yhden "tason" (ei esim. pronssi, hopea, kulta). 
 • HQ:n ohjeistus: haasteessa D-arvo eli vaikeusarvo tulisi kuvata haasteen vaikeutta, T-arvo eli maastoarvo kätkön sijainnin maastoarvoa.
 • Haasteet, jotka ovat järjettömän hankalia ja joista selvästi näkyy, että ovat ns. "keulimishaasteita", eivät ole ok. 
 • HQ:n ohjeistus "vapaaehtoisista haasteista" löytyy täältä. Kyseessä siis haasteet, joiden suorittaminen on täysin vapaaehtoista.

Arkistoidun kätkön palauttaminen

 • (tick) OK, jos on tapahtunut vahinkoarkistointi (Arkistoi / archived valittu, kun omistajan oli tarkoitus valita hyllytys / disable).
 • (tick) OK, jos arkistointi on tapahtunut alle 3 kuukautta sitten.
 • (minus) Ei OK, jos alueelle on jo julkaistu uusi kätkö tai alueelle on hyväksytty saturaatiotarkastus.
 • (minus) EI OK, jos tarkastaja (tai HQ) on arkistoinut kätkön. Esimerkkitapauksia: kätköä ei ole huollettu ajallaan, kätkö on kielletyssä paikassa, kätkö rikkoo ohjesääntöjä.

Kätkön siirto – maksimietäisyys

Kätköä tai muuta fyysisistä pistettä saa siirtää korkeintaan 500 m (n. 0.3 mi). Jos siirto on suurempi, tulee tehdä kokonaan uusi kätkö. 

Kätkön tai fyysisen välipisteen siirtäminen pieniä matkoja kerrallaan on vastoin ohjesääntöjä ja voi johtaa kätkön arkistointiin.

 • Näpyttelyvirhe alkuperäisissä koordinaateissa, isompikin siirto on ok.
 • Jos alueelle on julkaistu jo uusi kätkö tai tehty hyväksytty saturaatiotarkastus, kätköä ei siirretä.

Samaan paikkaan suunnitellut kätköt ja kätkön saturaatiotarkastus (06/2020)

Geocaching.comin HQ on päivittänyt ohjeistuksen tilanteessa, jossa kaksi kätköilijää on piilottanut uuden kätkönsä alle 161 metrin päässä toisistaan. Help Centerissä mainitaan, että kätkö tulisi saada kuntoon kolmen kuukauden päästä kätkökuvauksen luonnista ja ohjeistus perustuu kyseiseen aikaan.

Kuten aiemminkin, päällekkäisessä tilanteessa katsotaan GC-koodia eli mitä pienempi koodi, sitä vanhempi kuvaus. Vanhemman koodin kätköllä on "etukätkötysoikeus" seuraavin aikamäärein:

 • Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu 0-3 kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on kolme kuukautta aikaa kätkökuvauksen luonnista saada kätkö julkaisukuntoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa.
 • Uusi kätkö tulee tarkastusjonoon ja vanhempi kätkökuvaus on luotu yli kolme kuukautta sitten: vanhemman kätkön piilottajalla on 30 päivää aikaa saada kätkö julkaisukuntoon ja julkaisujonoon. Tarkastaja hoitaa kommunikaation molempien kätköttäjien kanssa. Huomioi kuitenkin seuraava: Jos vanhaa kätkökuvausta ei ole päivitetty viimeiseen kolmeen kuukauteen, julkaistaan uusi kätkö heti.

Saturaatiotarkastus varaa paikkaa kolme kuukautta sillä koodilla, jolla kätkö on tarkastukseen lähetetty. Jollei kätköä ole tuona aikana tehty valmiiksi, paikka vapautuu muille. Erityisen hyvästä syystä kätkölle voi pyytää lisäaikaa kuukauden verran.

Muuta muistettavaa

 • Yhteisnimimerkkien tulee kertoa julkaisun yhteydessä ryhmään kuuluvien nimimerkkien nimet.
 • Jos nimimerkin/yhteisnimimerkkien omilla kätköillä on huoltamattomia kätköjä, ei tarkastajan tarvitse julkaista kätkötrailia.
 • Kätkön pisteillä on pitänyt käydä edeltävän 2 kk sisällä ennen kätkön jonoon laittamista.
 • Kuvauksessa ei saa pyytää, että kätköllä kävijät huoltavat kätkön tai vaihtavat login. Kätköttäjän tulee itse huoltaa tekemänsä kätköt.

Nyt ja tulevaisuudessa tulee olemaan vain tarkastajille tiedoksi tulevia ohjeistuksia, syystä tai toisesta. Sen vuoksi ohjesäännöissä on myös kohta, jossa sanotaan, ettei kaikkia mahdollisia asioita ole kirjattu ohjesääntöihin ja tarkastaja voi tuoda tällaisia asioita / huolenaiheita esiin tarkastuksen yhteydessä. "The community volunteer reviewer may offer suggestions if there are additional concerns not fully documented in these guidelines." Tämä kannattaakin aina ottaa huomioon, kun tekee jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Parasta on varmistaa kätkö- tai tapahtumaidea tarkastajilta etukäteen.


About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching Listing Requirements.

If you have an update, email the community reviewer(s) listed.

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 If you contribute to this wiki, you agree to provide permission to others under this license.

If you share information from this site, you must mention "These regional land policies came from the Geocaching.com Public Wiki and are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International License."

 And, you agree to keep content current by checking back regularly for updates.