Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Change on the revs map: wielkopolskie from Varsowian goes to Przygodnik

...

W Polsce jest sześcioro wolontariuszy-recenzentów: jeden zajmuje się wszystkimi skrytkami typu EarthCache, reszta zajmuje się pozostałymi skrytkami. Każdemu z tych pięciorga recenzentów przyporządkowany jest inny fragment Polski, wg rysunku poniżej. Wszelkie kwestie (pytania lub problemy) dotyczące skrytek powinny być zgłaszane odpowiednio wg tego podziału:


Image RemovedImage Added


Z każdym z recenzentów można skontaktować się poprzez e-mail podany na ich stronie profilowej:

  • Carpatia (od 03/2019): łódzkie, śląskie, świętokrzyskie
  • Galician Reviewer (od 11/2013): lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
  • Pomeranians (od 09/2022): podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
  • Przygodnik (od 08/2021): dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie
  • Varsovian Reviewer (od 10/2019): kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie

W sprawach EarthCache'y:GeoawarePL2(od 05/2016)

...