Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Include Page
Page Header
Page Header

Tip

Doorzoek deze Wiki pagina, vul elke tekst in of de naam van een gebiedsbeheerder, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer

Page Tree Search

Inhoudsopgave

Table of ContentsRichtlijnen

De Richtlijnen en de artikelen in het Help Center bevatten veel informatie over caches plaatsen en wat je daarvan moet weten. De informatie in deze Wiki pagina is gebaseerd op deze richtlijnen, zoals toegepast op Nederland.


Klik hier om de Geocache Listing Requirements / Guidelines te openen
Klik hier om het Help Center te openen
Klik hier voor een checklist.


Kaarten

Om toestemming te kunnen regelen voor het mogen plaatsen van een geocache moet eerst bepaald worden wie de eigenaar en/of beheerder is van een gebied, alvorens toestemming gevraagd kan worden. Van een aantal gebiedsbeheerders hebben de reviewers digitaal kaartmateriaal gekregen waarmee zij kunnen controleren wie de beheerder is van een bepaald gebied. Helaas mag veel van dat materiaal niet publiek gemaakt worden wegens licenties, maar als het niet lukt om te achterhalen wie de beheerder is van een bepaald gebied kun je een van de reviewers vragen of zij wel informatie hebben over dat gebied.

Daarnaast zijn er ook enkele publieke sites die je kunt gebruiken om te proberen te achterhalen wie een bepaald gebied beheerd:


Gebiedsbeheerders

Nederland kent geen niemandsland. Elk stuk land is eigendom van iemand en er moet dus vrijwel altijd expliciet toestemming gevraagd worden. Dit kan aan een persoon of een bedrijf zijn, maar ook een gemeente, waterschap, provincie of het rijk. Voor bepaalde gebieden zijn er echter (additionele) afspraken gemaakt met de gebiedsbeheerder. In onderstaande tabel staan deze weergegeven:


Bijzondere gebieden

InformatieCaches toegestaan?
Schiphol

Op verzoek van de Koninklijke Marechaussee zijn nieuwe caches op en rond Schiphol niet toegestaan. Dit geldt ook voor virtuele punten zoals vraagtekens. Op de overzichtskaart is in (licht)rood aangegeven om welk gebied het gaat. LET OP! De overzichtskaart is slechts een indicatie. Bij het reviewen van een cache zal gekeken worden naar het actuele gebied rond Schiphol.

Ook events worden niet toegestaan op Schiphol.

Prorail (langs het spoor)Je dient voor elke cache binnen het beheersgebied van Prorail om toestemming te vragen bij ProRail


Gemeenten

InformatieCaches toegestaan?
Aa en HunzeDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

AchtkarspelenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

AlbrandswaardDe gemeente staat plaatsing van geocaches toe zolang er geen schade of overlast wordt toegebracht

ApeldoornDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

AssenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

BladelDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Bodegraven ReeuwijkDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

BurenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

DeurneDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Deventer

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

DordrechtDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

EpeDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

EindhovenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

HeerlenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

HeusdenDe gemeente staat plaatsing van geocaches toe zolang er geen schade wordt toegebracht

Hoeksche WaardDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

HardenbergDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

HollandskroonDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

KrimpenerwaardDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Leeuwarden

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

LochemDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

Midden Drenthe

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

OldebroekDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Olst-WijheDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

OssDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zullen binnenkort te vinden zijn op de website van de gemeente

Oudewater

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Pijnacker-NootdorpDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

Rijssen-HolteDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

Súdwest-Fryslân

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

TytsjerksteradielDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente
VlaardingenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

VlissingenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente
Waadhoeke

De plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden in het volgende document

WaddinxveenDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

WesterkwartierDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

WesterveldDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

WestvoorneDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

ZaanstadDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente

ZeewoldeDe plaatsingsvoorwaarden van de gemeente zijn te vinden op de website van de gemeente


Gemeenten met algemene voorwaarden

Er zijn gemeenten in Nederland die uitgaan van de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening. Hierbij mogen geocaches geplaatst worden, maar wordt dit niet op de site gezet. Wij zullen proberen deze gemeenten in kaart te brengen en zodra wij daar schriftelijk bewijs van hebben, zullen we deze toevoegen aan onderstaande lijst
AmsterdamJa. Algemene Voorwaarden


BerkellandJa. Algemene Voorwaarden, inclusief klimcaches

BorneJa. Algemene Voorwaarden
RotterdamJa. Algemene Voorwaarden

UtrechtJa. Algemene Voorwaarden


Natuurgebieden

Informatie

Caches toegestaan?

Brabant WaterBrabant Water staat geen geocaches toe binnen hun gebieden.

Evides WaterbedrijfEvides Waterbedrijf staat, met uitzondering van één bestaande geocache in waterwingebied Huijbergen, geen nieuwe geocaches toe binnen haar waterwin- en natuurgebieden. Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van Evides Waterbedrijf zijn: https://arcg.is/1aG9W5

Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat geen geocaches meer toe sinds 6 januari 2012.

Staatsbosbeheer

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst, welke te downloaden is van de site van Staatsbosbeheer

De toestemming wordt gecontroleerd op basis van GC-code!

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van staatsbosbeheer zijn.

Geldersch Landschap

Plaatsingsvoorwaarden onder "hoe dien ik een aanvraag voor een geocache in?"

Voor de voorwaarden even scrollen in de FAQ van het Geldersch Landschap.

Flevo-landschap

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Het Flevo-landschap.

De toestemming wordt gecontroleerd op basis van GC-code!

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van het Flevolandschap zijn.

Goois Natuurreservaat

Onder Mag ik geocachen in het Goois Natuurreservaat? vind je de beschrijving,

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier

Landschap Overijssel

Plaatsingsvoorwaarden en toestemmingsformulier zijn te downloaden van de site van Landschap Overijssel.

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van landschap Overijssel zijn.

Natuurmonumenten

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van de boswachter middels een getekende gebruiksovereenkomst. Een contactformulier is hier te vinden.

De toestemming wordt gecontroleerd op basis van GC-code!

Je kan hier een kaart bekijken wat de gebieden van Natuurmonumenten zijn.

Leisurelands

Voor het plaatsen van een geocache is toestemming nodig van Leisurelands

Je kan hier een kaart bekijken met de gebieden van Leisurelands, de plaatsingsvoorwaarden vind je hier.

Toestemming voorlopig voor de volgende gebieden;

 • Berendonck
 • Bussloo
 • Stroombroek
 • Zeumeren

De toestemming wordt gecontroleerd op basis van GC-code!

Waterschap Scheldestromen

Het plaatsen van geocaches op diverse locaties, nabij wegen of een (regionale) waterkering (dijk) bij het waterschap in beheer, is op zich akkoord.
 
Ik verzoek u er echter wel rekening mee te houden dat:
- de objecten qua formaat klein van stuk zijn;
- de toegang tot de cache vrij toegankelijk is (bijv. bij een bankje, achter/op een boom/struik);
- er niet in een berm van de weg of een waterkering wordt gegraven!;
- er geen gevaarlijke objecten worden geplaatst;
- het waterschap niet verantwoordelijk is bij schade of vermissing van een object.
 
Het bovenstaande (met de voorwaarden) heeft een algemeen karakter en geldt dan ook voor iedere locatie bij een perceel/weg/kering etc. in
beheer bij het waterschap.

Saturatiecheck

Het is mogelijk om vóórdat je een cache wilt gaan plaatsen een controle door de reviewers te laten uitvoeren of de locatie beschikbaar is. Maak hiervoor een lege cachepagina aan en zet in de titel Saturatiecheck. Vul het te controleren coördinaat in en stuur de cachepagina in voor review. Wij zullen dan per omgaande laten weten of de locatie geen conflicten met andere caches oplevert. Is de locatie akkoord, dan kun je de pagina gebruiken om verder aan je cache te werken.

Let op! Een saturatiecheck is geen reservering voor de locatie! Je wordt geacht binnen redelijke termijn je cache aan te bieden ter review.


Aanvullende afspraken Nederland

Event stacking

Event stacking betekent dat er meerdere events op één dag gehouden worden die qua tijd en afstand te dicht bij elkaar liggen en zo een zelfde publiek aan kunnen trekken.

Hiervoor hanteren we de volgende aanvullende richtlijnen: 15 km en/of  3 uur uit elkaar

Als een event A binnen 3 uur na einde van event B gehouden wordt binnen een straal van 15 km dan zal deze niet gepubliceerd worden.

Is het event A meer dan 15 km van event B dan is het event publiceerbaar als het aan alle andere richtlijnen voldoet.

Is de aanvang van event A meer dan  3 uur later dan het einde van event B dan is het event publiceerbaar als het aan alle andere richtlijnen voldoet.

Aanvullende punten:

 • Event-trails/routes zijn niet toegestaan.
 • Events horen op een vast coördinaat plaats te vinden
 • CITO events mogen vergezeld gaan van een gewoon event direct vóór of direct na de CITO, en moeten door dezelfde CO georganiseerd zijn.


Bij een MEGA event mogen er gedurende het weekend van het MEGA event GEEN andere events gehouden worden. Uitzondering hier op zijn de subevents van de MEGA organisatie.

Wat betekent dat?

Tijdens een mega event mogen er op de volgende dagen in een straal van 50 km geen andere events gehouden worden:

 • Op de dag voor het mega event
 • Op de dag van het mega event
 • Op de dag na het mega event


Entreeprijzen

Als een geocache geplaatst wordt in een locatie waarvoor je een entreeprijs moet betalen dan gelden de volgende aanvullende richtlijnen:

De locaties mogen geen commerciële locaties zijn.
Er mag geen interactie met het personeel zijn met uitzondering van het kaartje kopen.
De toegangsprijs mag niet meer zijn dan €10,- (tien euro)
Het icoontje Toegangs- of parkeerkosten moet toegevoegd worden bij de eigenschappen.
Als er entree gevraagd wordt voor de cache moet het icoontje voor entree toevoegoegd zijn aan de attributen

Locaties en toegangsprijzen die hiervan afwijken worden besproken binnen het NL reviewers team.

Deze aanvullende richtlijnen gelden niet voor EventsSpeeltuinen en scholen

Het plaatsen van nieuwe caches in of nabij speeltuinen en scholen wordt met ingang van 15-3-2022 niet meer toegelaten. Ook niet als er toestemming voor is gegeven.Include Page
Reviewers voor Nederland
Reviewers voor Nederland


Include Page
About This Guide
About This Guide


Include Page
Creative Commons License
Creative Commons License


Taken en plichten na publicatie

Cache-eigenaar

De cache-eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de cache. Daarnaast dient de cache-eigenaar er voor te zorgen dat de cache aan de richtlijnen blijft voldoen. Minimale aanpassingen op de cachepagina zijn toegestaan, bijvoorbeeld om de pagina up to date te maken en/of om de hint aan te passen na een verplaatsing.

Kleine verplaatsingen kunnen door de eigenaar gedaan worden waarbij de coördinaten kunnen worden aangepast via een Update Coordinates log. Let op! Door de verplaatsing kan er een conflict ontstaan met een andere cache. Het advies is om in geval van twijfel contact op te nemen met de publicerende reviewer of als die niet meer actief is, een andere reviewer. Deze zijn elders op deze wiki te vinden. Bij grotere verplaatsingen is altijd een reviewer nodig. Deze zal de nieuwe locatie vooraf controleren op conflicten en het voldoen aan de richtlijnen. Als dit in orde is zal de reviewer de verplaatsing verzorgen.

De cache-eigenaar wordt geacht meldingen als Niet gevonden (DNF), Onderhoud nodig (Needs Maintenance) en Archiveren noodzakelijk (Needs Archived) op te volgen door te checken of er iets loos is met de cache en/of de locatie. Het is raadzaam periodiek cachecontrole uit te voeren.

Cacher

Van de cacher wordt verwacht dat deze zorgvuldig met de cache zal omgaan en alles terug plaatst zoals gevonden. In geval van problemen kan de cacher besluiten een DNF (niet gevonden, did not find) te loggen als de cache niet vindbaar is, of een Needs Maintenance (onderhoud noodzakelijk) als de cache beschadigd is, of het logboekje vol is.

Mocht blijken dat de cache niet aan de richtlijnen voldoet, zoals op een andere locatie dan het coördinaat aangeeft, verboden terrein, ongewenste locaties (snelwegen, spoorwegen, speeltuin, etc.) dan kan een Needs Archived gelogd worden. Dit is een manier om in contact te komen met de reviewer. Deze zal dan beoordelen of de cache al dan niet aan de richtlijnen voldoet, en actie ondernemen. Het is echter geen garantie dat de cache dan ook gearchiveerd zal worden. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen.

Reviewer

Na publicatie is de reviewer verantwoordelijk voor opvolging van de Needs Maintenance en Needs Archived meldingen. Daarnaast wordt de reviewer geïnformeerd bij verplaatsingen. Als er geen gehoor wordt gegeven aan onderhoudsmeldingen zal de reviewer informeren bij de eigenaar waarom het onderhoud niet is uitgevoerd. Uiteindelijk zal bij het uitblijven van onderhoud de reviewer de cache op onbeschikbaar zetten en uiteindelijk archiveren.Adventure Lab caches

Wat zijn labcaches?

Een paar jaar geleden is dit nieuwe type cache geïntroduceerd door HQ. Via een speciale app, te downloaden in de App store of Playstore, krijg je de Adventure Labs te zien op de kaart.

Adventure Labs

Adventure labs die geactiveerd zijn dienen op 'public' te staan tenzij er schriftelijke toestemming van Geocaching HQ is om dit anders in te stellen.

Bonus cache bij een adventure lab

Bij een adventure lab van 5 punten of van 10 punten is maar een bonus cache toegestaan.

COVID-19

Alle informatie over het corona virus vind je hier